LOUIS COUPERUS DE STILLE KRACHT PDF

Otto van Oudijck is een resident van 48 jaar in de verzonnen plaats Laboewangi [1] aan zee bij Surabaya op Java rond Als Nederlands bestuurder staat hij boven de lokale adel, vooral de regent Raden Adipati Soerio Soenario uit de plaatselijke vorstelijke familie die haar oude machtspositie behouden heeft. Zijn werk is alles voor hem. Van Oudijck heeft daarnaast mogelijk nog een buitenechtelijke zoon die hij zich niet kan herinneren, in het dorp "si-Oudijck" genoemd, uit een eerdere kortstondige affaire met een huishoudster. Deze zoon heeft hij nooit erkend of willen zien. Theo en Si-Oudijck "zoon van Oudijck" ontmoeten elkaar een keer in het geheim.

Author:Kejind Bazahn
Country:Moldova, Republic of
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):10 August 2017
Pages:298
PDF File Size:18.55 Mb
ePub File Size:6.96 Mb
ISBN:260-1-79459-806-1
Downloads:73158
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShakashoDe Javanen leven hun eigen mysterie-leven, dat verborgen blijft voor de westerse blik. Het gezin van Van Oudijck valt uiteen, zijn vrouw verdwijnt naar Parijs en de resident trekt zich uiteindelijk terug in de desa met een inheemse vrouw en haar familie. Tijdgenoten van Couperus voelden zich niet alleen aangetrokken tot deze mystiek, ze genoten ook van de beschrijving van de vrijere moraal van de kolonialen. Deze analyse heeft een belangrijke rol gespeeld in de bewustwording rond de misstanden in het koloniale verleden.

Ook in zijn latere leven zou hij veel reizen, neergedrukt als hij zich voelde door de beklemmende burgerlijkheid van de Haagse kringen waarin hij geboren was. In huwde hij met zijn nicht, Elisabeth Baud, met wie hij echter altijd een vrij platonische relatie zou hebben.

Als schrijver is hij vooral bekend voor zijn psychologische romans, vaak met een naturalistische inslag. Naast naturalistische romans schreef hij ook historische en mythologische verhalen. Hij was daarnaast redacteur van het literaire tijdschrift De Gids en stond mee aan de wieg van het letterkundig tijdschrift Groot Nederland. Er zijn Couperus maar weinig grote prijzen te beurt gevallen.

Toch had zijn werk tijdens zijn leven veel succes, ook internationaal, wat uit de vele vertalingen blijkt.

DRB200 HACH PDF

Louis Couperus

De resident Otto van Oudijck vindt de stille kracht maar onzin. Maar als hij een regent ontslaat omdat die zich op een feest onbeschoft gedragen heeft, vinden er plotseling vreemde dingen in zijn huis plaats. Zijn vrouw, die hem met meerdere minnaars bedriegt, wordt in de badkamer op onbegrijpelijke wijze met bloed bespat, een spiegel wordt door een grote steen vernield, glazen breken spontaan in kleine stukjes en er klinkt hamerslag in het huis. Het merendeel van de personages vlucht en Van Oudijck blijft alleen achter. Als hij zich zelf zwakker gaat voelen en ziek wordt, gaat hij steeds meer in de stille kracht geloven.

HOPE A TRAGEDY SHALOM AUSLANDER PDF

De stille kracht

Four of the ten siblings had died before Louis was born. Couperus was baptized on 19 July in the Eglise wallonne in The Hague. Wyers, where he first met his later friend Henri van Booven. Here he met his cousin, Elisabeth Couperus-Baud , for the first time. In his novel De zwaluwen neergestreken The swallows flew down , he wrote about his youth: "We are cousins and have played together. We still have our baby pictures.

MANEJO CRANEO HIPERTENSIVO PDF

.

Related Articles