LIFEBOAT ETHICS GARRETT HARDIN PDF

The article starts by describing the difference between the spaceship ethic, which is where we should share resources because all needs and shares are equal, and the lifeboat ethic, we should not share our resources and using this ethic we should not help the poor. He argues because of limited resources, tragedy of commons and no true world government to control reproduction and use of available resources, we should govern our actions by the ethics of lifeboat. The main argument is as follows: 1. If we have limited resources, then we should govern our actions by ethics of lifeboat and not share our resources.

Author:Dik Nashakar
Country:Montserrat
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):6 June 2006
Pages:339
PDF File Size:2.4 Mb
ePub File Size:1.34 Mb
ISBN:802-4-20142-913-8
Downloads:28913
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigajinnNaar navigatie springen Naar zoeken springen Hardin gebruikt de metafoor van een reddingsboot voor zijn argument. Lifeboat ethics Nederlands: reddingsbootethiek is een gedachte-experiment in de ethiek en milieufilosofie die door Garrett Hardin in werd uitgewerkt om de vraag hoe men een beperkt aantal grondstoffen moet verdelen te illustreren. Hardin stelt dat men zich een reddingsboot moet indenken waarop 50 mensen zitten met plaats voor tien extra mensen.

De reddingsboot dobbert in een zee waarin nog talloze mensen zwemmen. Het dilemma dat Hardin hierbij opwerpt is of men en hoeveel men van de zwemmers aan boord moet laten.

Hardin contrasteert deze reddingsboot met de klassieke metafoor van het ruimteschip aarde Spaceship Earth dat door velen in discussie rond ethische en milieufilosofische problematiek wordt gebruikt.

Klassiek wordt de aarde opgevat als een gedeeld ruimteschip waarin iedere mens zijn deel krijgt. Het probleem met deze opvatting is volgens Hardin echter dat dit lijkt te suggereren dat er een leider is die het ruimteschip bestuurt, terwijl dat op de aarde niet zo is.

Het ruimteschipmodel, waarbij iedereen principieel zijn deel heeft, leidt volgens Hardin tot de tragedie van de meent Tragedy of the commons. Hardins lifeboat ethics houdt echter rekening met het verschil tussen het rijke westen de reddingsboot en de derdewereldlanden de mensen in het water en het feit dat er niet genoeg grondstoffen plaats is om allemaal te redden. Lifeboat ethics hangt dan ook nauw samen met milieubeleid en bio-ethiek , utilitarisme en de vraag naar het opraken van de aardse grondstoffen.

Hardin zelf past dit gedachte-experiment toe om beleidsprincipes zoals ontwikkelingshulp , immigratie en voedselbanken in vraag te stellen.

HIROSHIMA TAKAKI PDF

Articles and Essays by Garrett Hardin

Articles and Essays by Garrett Hardin An Ecolate View of the Human Predicament view article "As a result of discussions carried out during the past decade I now suggest a better wording of the central idea: Under conditions of overpopulation, freedom in an unmanaged commons brings ruin to all. No thoughtful person is willing to assume that mere animal survival is acceptable when the animal is Homo sapiens. We want to know what the environment will carry in the way of cultural amenities, where the word culture is taken in the anthropological sense to include all of the artifacts of human existence: institutions, buildings, customs, inventions, knowledge When dealing with human problems, I propose that we abandon the term carrying capacity in favor of cultural carrying capacity or, more briefly cultural capacity. But applied to human problems connected with exploiting the environment the concept of carrying capacity has been perceived as a threatening one.

FRED VARGAS UN LIEU INCERTAIN PDF

Lifeboat ethics

Naar navigatie springen Naar zoeken springen Hardin gebruikt de metafoor van een reddingsboot voor zijn argument. Lifeboat ethics Nederlands: reddingsbootethiek is een gedachte-experiment in de ethiek en milieufilosofie die door Garrett Hardin in werd uitgewerkt om de vraag hoe men een beperkt aantal grondstoffen moet verdelen te illustreren. Hardin stelt dat men zich een reddingsboot moet indenken waarop 50 mensen zitten met plaats voor tien extra mensen. De reddingsboot dobbert in een zee waarin nog talloze mensen zwemmen. Het dilemma dat Hardin hierbij opwerpt is of men en hoeveel men van de zwemmers aan boord moet laten. Hardin contrasteert deze reddingsboot met de klassieke metafoor van het ruimteschip aarde Spaceship Earth dat door velen in discussie rond ethische en milieufilosofische problematiek wordt gebruikt. Klassiek wordt de aarde opgevat als een gedeeld ruimteschip waarin iedere mens zijn deel krijgt.

HP CM1015 SCAN TO PDF

Lifeboat Ethics by Garrett Hardin – Article Example

Hardin uses the metaphor of a lifeboat to make his argument Lifeboat ethics is a metaphor for resource distribution proposed by the ecologist Garrett Hardin in The lifeboat is in an ocean surrounded by a hundred swimmers. The " ethics " of the situation stem from the dilemma of whether and under what circumstances swimmers should be taken aboard the lifeboat. Hardin asserts that the spaceship model leads to the tragedy of the commons. In contrast, the lifeboat metaphor presents individual lifeboats as rich nations and the swimmers as poor nations. Other issues which can be raised include: Is it acceptable to deny an obviously dying passenger food and water to save it for others with a better chance to make it?

Related Articles