BUDAYA KORPORAT KKM PDF

Tygora Melalui kaedah ini, statistik bilangan pengguna CPG dapat dikenalpasti. Kemaskini pada Ia bertujuan untuk menerima aduan, penghargaan, dan cadangan pelanggan terhadap perkhidmatan di Hospital Putrajaya. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji: Kami warga Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap, mesra dan profesional serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini. We believe in delivering excellent service and are always ready to meet the budayx of the community.

Author:Kakree Migar
Country:Guinea-Bissau
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):15 June 2019
Pages:497
PDF File Size:15.8 Mb
ePub File Size:11.65 Mb
ISBN:475-8-20674-936-6
Downloads:23890
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MekazahnKigar Jawatankuasa ini telah ditubuhkan pada awal tahun Permohonan bagi memperbaharui Credentialing dan Privileging Budaay Kebangsaan juga telah dijalankan bagi sijil yang sudah tamat tempoh 3 tahun. Pemantauan dijalankan secara berterusan kepada kakitangan di setiap jabatan untuk membuat permohonan Credentialing dan Privileging.

Jawatankuasa ini diwujudkan bertujuan untuk mematuhi peruntukkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Credentlaling adalah satu proses menetapkan keperluan standard dan membuat evaluasi terhadap kelayakan seseorang dalam bidang atau prosedur. Rawatan intra-operativekemahiran teknikal dan prosedur yang berseuaian. We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel.

Indikator okm juga dipantau di Peringkat Kebangsaan. Budaya Korporat dan Korprat Murni merupakan satu budaya kerja cemerlang yang diterapkan kepada semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia ke arah mencapai misi dan visi Kementerian.

Tanggungjawab jawatankuasa ini memfokuskan kepada keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang berkerja. Antara latihan yang dijalankan adalah: Jumlah aktiviti kualiti kian meningkat dari tahun ke tahun seperti di Jadual 1. Kerjasama pelanggan adalah dipohon untuk membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan Piagam ini dengan berkesan dengan: Audit dalaman juga dilakukan oleh auditor yang dilantik oleh pihak hospital bagi memastikan setiap jabatan atau unit sentiasa patuh kepada pengurusan kualiti yang kkk.

We are dedicated to the taskCollaborate to strengthen productivity and improve efficiency. We are committed to working as a team to ensure the services are always efficient, effective and productive. Naim dengan setiap ahli kumpulan projek QA telah dijalankan dari masa kesemasa. Ketua Audit Dalam bertanggungjawab memastikan audit dalaman dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun serta Pengawal Dokumen ditugaskan untuk mengawal segala dokumen dibawah sistem kualiti.

Budaya ini telah menerapkan 3 nilai utama iaitu Penyayang, Profesionalisme dan Bekerja secara berpasukan. Setiap jabatan atau unit perlu mewujudkan objektif kualiti masing-masing agar penganalisaan kepada perkhidmatan yang diberikan dapat dilakukan bagi membuktikan tahap kualiti yang buday telah dicapai dengan jayanya.

Diagnosis pra-pembedahan, penilaian dan resusitasi. Privileges pula adalah kebenaran the right yang diberikan oleh pihak hospital untuk seseorang pengamal perubatan memberikan rawatan atau menjalankan prosedur terhadap pesakit di hospital berkenaan berdasarkan kelayakan latihan, pengalaman dan kecekapan beliau.

Piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. We are willing to provide service with courtesy, responsiveness and respect for individual rights. Melindungi orang lain terhadap risiko kepada kesihatan dan keselamatan berkaitan dengan aktiviti orang—orang yang sedang berkerja. We are responsible for providing customer-friendly services.

Mohamad Suffian Bin Hassim. Bagi tahun3 kumpulan Quality Assurance telah ditubuhkan. Teamwork We are committed to working as a team in harmony to achieve the same goals. Ia bertujuan untuk menerima aduan, penghargaan, dan cadangan pelanggan terhadap perkhidmatan di Hospital Putrajaya. Ia adalah salah satu faktor yang penting dalam pencapaian korpodat organisasi. Piagam Pelanggan Pada tarikh 29 dan 30 September audit pematuhan telah dijalankan oleh auditor luaran dan sekali lagi Hospital Putrajaya telah berjaya melaluinya dengan cemerlang tanpa sebarang ketakakuran.

Professionalism We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel. Pihak staf yang terlibat dalam aktiviti kualiti dikehendaki membuat laporan insiden yang berlaku bagi mengenalpasti kelemahan dan punca kejadian dalam sistem penjagaan kesihatan kepada budaua. Kami warga Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap, mesra dan profesional serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan k,m mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi.

Untuk memastikan setiap insiden yang berlaku di Hospital Putrajaya dilapor, disiasat serta tindakan pembetulan dan pencegahan diambil dengan secepat mungkin untuk mengelakkan insiden-insiden tersebut daripada berulang.

Kursus ini memberi fokus kepada semua kategori jawatan. Melalui kaedah ini, statistik bilangan pengguna CPG dapat dikenalpasti. Monday, December 31, Untuk membolehkan Kementerian Kesihatan melaksanakan Piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:. Sistem ini telah disediakan oleh Jabatan IT. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji: We are committed to receiving customers with warm and caring attitude.

Kebanyakkan pelanggan di Hospital Putrajaya adalah kakitangan kerajaan yang bekerja di Putrajaya. Key Performance Indicator KPI merupakan salah satu daripada pendekatan baru yang diterapkan dalam Program Quality AssuranceKKM di mana indikator dan piawai diperluaskan untuk mengukur dan memantau tahap kualiti beberapa aspek perkhidmatan termasuk aspek Non-Clinical seperti produktiviti dan pengurusan kewangan.

Selain itu, Kursus Audit Dalaman dan taklimat pencegahan kkj penambahbaikan adalah dalam perancangan bagi memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti Hospital Putrajaya. We are committed to providing effective services korporqt being professional, diligent, easy to approach and polite.

Setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklum balas awal dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima. Related Posts.

LASKER MANUAL DE AJEDREZ PDF

Tinyu PDF Me

Melambangkan kebersihan, keikhlasan dan kesungguhan anggota Kementerian Kesihatan Malaysia semasa menjalankan tugas. Sedia - Sentiasa bersiap sedia untuk memberi perkhidmatan secara profesional. Membantu - Ikhlas semasa memberi bantuan dan menjalankan tugas. Kami bersedia memberi layanan dengan bersopan santun, responsif dan menghormati hak individu.

ASSESSMENT AND TREATMENT OF MUSCLE IMBALANCE THE JANDA APPROACH PDF

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia

Kigar Jawatankuasa ini telah ditubuhkan pada awal tahun Permohonan bagi memperbaharui Credentialing dan Privileging Budaay Kebangsaan juga telah dijalankan bagi sijil yang sudah tamat tempoh 3 tahun. Pemantauan dijalankan secara berterusan kepada kakitangan di setiap jabatan untuk membuat permohonan Credentialing dan Privileging. Jawatankuasa ini diwujudkan bertujuan untuk mematuhi peruntukkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Credentlaling adalah satu proses menetapkan keperluan standard dan membuat evaluasi terhadap kelayakan seseorang dalam bidang atau prosedur. Rawatan intra-operativekemahiran teknikal dan prosedur yang berseuaian. We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel. Indikator okm juga dipantau di Peringkat Kebangsaan. Budaya Korporat dan Korprat Murni merupakan satu budaya kerja cemerlang yang diterapkan kepada semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia ke arah mencapai misi dan visi Kementerian.

Related Articles